آدرس دفتر مرکزی:

تهران، تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان 186 غربی، پلاک 1، واحد 9 و 10

تلفن:

02177715513-02177716949 02177711871-02177740574

فیلتر سوخت

فیلتر سوخت

  • فیلتر بنزین: این نوع فیلتر سوخت ورودی به داخل موتور خودرو را تمیز کرده و از ورود ناخالصیهای موجود به داخل موتور خودرو جلوگیری مینماید که بر انواع مختلف میباشد.
  1. پلیمری
  2. فلزی
  3. آلومینیومی

 

فیلتر گازوئیل:عملکرد این نوع فیلتر همانند  فیلتر صافی بنزین میباشد که باعث تصفیه سوخت خودروهای گازوئیلی میگردد.  

انواع فیلتر سوخت لوکومبیل